Vol 54, No 9 (2023)

Table of Contents

Articles

Yanter Hutapea, Andjar Prasetyo, Paulina Evy Retnaning Prahardini, Jefny Bernedi Markus Rawung, Nur Imdah Minsyah, Hotnier Sipahutar, Siti Maemunah, Slamet Rahmat Topo Susilo, Lisa Yuniarti, Tugas Tri Wahyono
PDF
Nurul Puspita Palupi, Dewi Puji Rahayu, Dian Artha Wijaya
PDF
Hapsoh, Isna Rahma Dini, M. Rifa’i, M. F. Husaini
PDF
Vu Bach Diep, Dinh Hong Linh, Phuong Huu Khiem
PDF
Nguyen Van Chuong
PDF
Herniwati, Marcia Bunga Pabendon, Karuniawan Puji Wicaksono, Budi Waluyo, Eko Widaryanto
PDF
Batseba M. W. Tiro, Petrus A. Beding, Khojin Suprihadi, Mariana Ondikeleuw, Usman, Subiharta, Rini Nur Hayati, Vyta W. Hanifah
PDF
Irwan Effendi, Nanang Muchson, Ritawati Simanjuntak, Risma Simanjuntak, Mellya Widantari, Zulfahmi Zulfahmi, Indra Suharman, Adriman Adriman, Brian Austin
PDF
Andjar Prasetyo, Yanter Hutapea, Nur Imdah Minsyah, Rein Estefanus Senewe, Marietje Pesireron, Olvie Grietjie Tandi, Edwen Donald Waas, Herlina N. Salamba, Ibrahim Erik Malia, Meivie Lintang, Payung Layuk, Maryam Nurdin, August Lexi Polakitan, Wahid, Baharudin
PDF
WANG Xiu, LIU Mengzi, ZHAI Changyuan, HAN Changjie, YANG Shuo, GAO Yuanyuan
PDF
ZHU Xinhua, ZHAO Huaisong, FU Shengkang, LI Xudong, GUO Wenchuan, ZHANG Lixian
PDF
WANG Xiaoyong, YU Zhi, NI Dejiang
PDF
WEI Liguo, MA Ruofei, ZHOU Liming, WEI Li’ang, LIU Yangchun, ZHAO Bo
PDF
ZHANG Zhaoguo, DENG Yuxuan, WANG Faan, CAO Qinzhou, XIE Kaiting
PDF
WANG Decheng, ZHAO Yanrui, YOU Yong, ZHANG Xuening, WANG Tianyi, LI Sibiao
PDF
LI Wenwei, JIANG Shijie, XU Pingfan, MA Hengtao, YANG Shenghui, ZHENG Yongjun
PDF
WANG Xiangyou, QU Junzhe, XU Yingchao, LI Xueqiang, XIAO Zhengwei, WANG Linlin
PDF
ZHANG Zhihong, ZENG Ronghao, LAI Qinghui, YUAN Shuo, SHEN Siyu, YANG Le
PDF
PENG Yanxiang, ZHANG Hua, HE Guicheng
PDF
WANG Mengcheng, JIAO Haifeng, ZHOU Zhengfu, YUAN Jianping, XIA Hepeng, CHEN Songshan
PDF
ISSN: 1000-1298